Κλάδοι της Ιατρικής

Πληροφορίες για την Ιατρική Επιστήμη

Ιατρική Σχολή

σχοληΤμήματα Ιατρικής

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Αθήνας Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Πανεπιστήμιο Πάτρας,

Σκοπός

Αποστολή των Τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 12 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται με τις θεωρητικές παραδόσεις των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις κλινικές ασκήσεις. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στις φροντιστηριακές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις ενώ δεν απαιτείται διπλωματική εργασία. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε αγροτικό ιατρείο, ως γενικοί γιατροί για ένα χρόνο. Στην συνέχεια θα πρέπει να εργασθούν σε κάποιο νοσοκομείο, όπου και ειδικεύονται στην ειδικότητα που επιθυμούν. Ο χρόνος ειδίκευσης ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο που έχει επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Ο χρόνος εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας κυμαίνεται από 3 έως 7 χρόνια. Όσοι προορίζονται για τις ειδικότητες: Αναισθησιολογίας, Πνευμονοφυματολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής μπορούν να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας τους. Για την άσκηση του επαγγέλματος του γιατρού είναι απαραίτητη η Άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Οι γιατροί, στη συνέχεια μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως νοσοκομειακοί που με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εργάζονται σε νοσοκομείο ή σε κέντρα υγείας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στο ιατρείο τους, στο σπίτι των ασθενών, και στις ιδιωτικές κλινικές, ως έμμισθοι γιατροί οι οποίοι παράλληλα με το Ιατρείο τους κατέχου και μία έμμισθη θέση, που μπορεί να είναι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου, σε πανεπιστήμια, σε δήμους, σε κοινωφελή ιδρύματα, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.ά.), ως γιατροί σε διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (UNICEF, Γιατροί χωρίς σύνορα κ.ά).

Ειδικότητες

Υπάρχουν 37 επίσημα αναγνωρισμένες ειδικότητες, που χωρίζονται σε τρεις τομείς: Α) Παθολογίας, Β) Χειρουργικής, Γ) Κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αγγειοχειρουργική Αιματολογία Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική Όγκολογία Αλλεργιολογία Αναισθησιολογία Γαστρεντερολογία Γενική Ιατρική Δερματολογία-Αφροδισιολογία Ενδοκρινολογία Ιατροδικαστική Ιατρική Εργασίας Καρδιολογία Κοινωνική Ιατρική Κυτταρολογία Μαιευτική-Γυναικολογία Μικροβιολογία (Ιατρική Βιοπαθολογία) Νευρολογία Νευροχειρουργική Νεφρολογία Ορθοπεδική Ουρολογία Οφθαλμολογία Παθολογία Παθολογοανατομία Παιδιατρική Παιδοψυχιατρική Πλαστική-Επανορθωτ. Χειρουργική Πνευμονολογία-Φυματιολογία Πυρηνική Ιατρική Ρευματολογία Φυσική Ιατρική-Αποκατάσταση Χειρουργική θώρακος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Ψυχιατρική Ωτορινολαρυγγολογία

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατρική Φυσική Ι, Γενική Ιατρική Χημεία Ι, Στατιστική, Εισαγωγή στη Γενική Βιολογία Ι, Ψυχολογία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατρική Φυσική II, Γενική Ιατρική Χημεία II, Εισαγωγή στη Γενική Βιολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφική Ανατομική Ι, Πειραματική Φυσιολογία Ι, Βιολογική Χημεία Ι, Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφική Ανατομική II, Πειραματική Φυσιολογία II, Βιολογική Χημεία II, Ιστολογία - Εμβρυολογία II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Φυσιολογία Ι, Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία, Πειραματική Φαρμακολογία Ι, Γενική Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας, Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Φυσιολογία II, Ιατρική Μικροβιολογία, Πειραματική Φαρμακολογία II.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σημειολογία - Νοσολογία, Χειρουργική Σημειολογία, Ακτινολογία, Ψυχιατρική.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία, Χειρουργική Παθολογία, Προληπτική Ιατρική, Ιατρική της Εργασίας.

9ο και 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νευρολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Δερματολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, ΩΡΑ, Ορθοπεδική - Τραυματολογία, θεραπευτική, Παθολογία - Εντατική θεραπεία, Μαιευτική και Γυναικολογία.

1 1ο και 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Ψυχιατρική, Ιατροδικαστική Τοξικολογία.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

Φυσική Ανθρωπολογία, Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία Σύγχρονες Τεχνικές Μελέτες, Περιβαλλοντική Φαρμακολογία, Τηλεϊατρική, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Αξιολόγηση Φαρμάκων, Εισαγωγή στην Κινητική των Χημικών και Ενζυμικων Αντιδράσεων, Ο Εργαστηριακός Έλεγχος της Αναπνευστικής Λειτουργίας, Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία του Καρκίνου, Γενική Κλινική Ανατομική, Κλινική Νευροανατομία, Εφαρμοσμένη Εργαστηριακή Βιοχημεία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, Φυσιολογία της Άσκησης, Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία, θεωρητική Εισαγωγή στην Φαρμακολογία, Κυτταρική Φυσιολογία Νευρικού Συστήματος, Φυσιολογία της Ανάπτυξης και της Γήρανσης και Φυσιολογία του Κυττάρου, Πειραματική Εμβρυολογία, Μοριακή Φαρμακολογία, Αθήροσκλήρυνση: Βιοχημική Προσέγγιση, Αλληλεπιδράσεις των Φαρμάκων, Βλάβες από Φάρμακα (ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων), Εισαγωγή στην Υπαρκτή Ιατρική και ή Τεχνική της Σπουδής της, Κοινωνική Φαρμακολογία, Εισαγωγή - Φάρμακα στην Αναισθησιολογία.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Παθολογική Ανατομική του Νευρικού Συστήματος, Παθολογική Ανατομική του Δέρματος βάσει των Παθοφυσιολογικών Μηχανισμών και των Περιβαντολλογικών Επιδράσεων στον Άνθρωπο, Μικροβιολογία Περιβάλλοντος, Μοριακή Κλινική Μικροβιολογία, Διαγνωστικές και θεραπευτικές Εφαρμογές στην Πυρηνική Ιατρική, Μαγνητική - Αξονική Τομογραφία και Υπέρηχοι (Α' Εργ.), Ανοσοίστοχήμεία στην Παθολογική Ανατομική, Κλινική Κυτταρολογία, Ιατρική Ευθύνη και Δεοντολογία, Κλινική Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Ανατομία Γαστρεντερικού, Ναρκωτικά, Επεμβατική Ακτινολογία (Β' Εργ.).

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Κλινική Ενδοκρινολογία, Νεφρολογία, Λοιμώξεις, Ρευματολογία, Ηλεκτροκαρδιογραφία, Φαρμακευτικά Εξανθήματα, Παρανεοπλάσματικές Εκδηλώσεις στο Δέρμα και Αλλεργιολογία Δερματολογία και Κλινική Ανοσολογία, Σύγχρονη Ανοσολογία και ΑΙ03, Ηπατολογία, Βρογχικό Άσθμα, Καρκίνος Πνεύμονας.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Χειρουργική Χειρός - Μικροχειρουργική, Ορθοπεδική - Αρθρίτιδες Ορθοπεδική -Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Άμεση Αντιμετώπιση Πολυτραυματία, Ειδικά Προβλήματα Οφθαλμολογίας, Όγκοι Κεφαλής και Τραχήλου ΩΡΛ, Χειρουργικές Λοιμώξεις και Οξέα Προβλήματα Κοιλίας, Ανδρική Υπογονιμότητα - Σεξουαλική Ανεπάρκεια, Λιθίαση Ουροποιητικού - Αποφρακτικές Ουροπάθειες και Χειρουργικές Μέθοδοι Αποκαταστάσεως των Ουροφόρων Οδών, Καταπληξία (3ποοκ) Μεταμοσχεύσεις και Επιπλοκές στη Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Πλαστική, Πειραματική Χειρουργική, Αντιμετώπιση Καλοήθους και Κακοήθους Πόνου, Αρχές Γενικής Αναισθήσιολογίας, Αρχές Ειδικής Αναισθήσιολογίας, Αγγειοχειρουργική, Χειρουργική θώρακος - Καρδίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ

Γενετική του Ανθρώπου, Ατυχήματα και Δηλητηριάσεις στα Παιδιά, Κοινωνική και Προληπτική Παιδιατρική, Κύηση Υψηλού Κινδύνου και Προγεννητικός Έλεγχος, Παιδική -Εφηβική Γυναικολογία, Οικογενειακός Προγραμματισμός, Στείρωοη - Προβλήματα Αναπαραγωγής, Παιδική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, Η Μοριακή Βιολογία στην Παιδιατρική Πράξη, Νεογνολογία, Παιδιατρική Νευρολογία, Παιδιατρική Νεφρολογία, Παιδιατρική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία, Παιδιατρικές Λοιμώξεις, Γυναικολογική Ογκολογία.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή στην Κλινική Νευροφυσιολογία και Κλινική Νευροανοσολογία, Εισαγωγή στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς, θεραπείες Ψυχικών Διαταραχών, Βιολογικοί Συντελεστές στην Αιτιοπαθογένεια των Ψυχικών Νόσων, Παιδοψυχιατρική, Υπηρεσίες Υγείας, Υγιεινή Επιδημιολογία στο Χώρο του Νοσοκομείου, Ψυχοσωματική Ιατρική, Προληπτική Ψυχιατρική.

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ

Ογκολογία Ι (Παθολογική), Ογκολογία II (Χειρουργική), Πρώτες Βοήθειες, Ψυχοσωματικά Προβλήματα των Παιδιών, Κλινική Διατροφή, Ρετροιολογία - Ρετροιολογικά Σύνδρομα -Τροπική Ιατρική και ΗΙΥ λοίμωξη/ ΑΙ03, Κλινική Ανοσολογία, Αιματολογία, Γαστρεντερολογία, Λαπαρο-Ενδοσκοπική - Διαγνωστική και Επεμβατική.

Σημείωση: Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 49 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το πρόγραμμα και ανά τομέα 1 κλινικό μάθημα υποχρεωτικής επιλογής.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατρική Βιολογία, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Στατιστική, Ιατρική Πληροφορική Ι, Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία, Ανατομική Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ιατρικό Δίκαιο, Νομολογία, Δεοντολογία, Εισαγωγή στην Βιοίατρική Τεχνολογία, Ξένη Γλώσσα Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατρική Γενετική, Βιολογική Χημεία Ι, Γενική Φυσιολογία, Ιστορία Ιατρικής, Ιατρική Πληροφορική II. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ιατρική Ψυχολογία, Εφαρμογές Ιατρικής Πληροφορικής, Ξένη Γλώσσα II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιολογική Χημεία II, Ανατομική II, Φυσιολογία Ι, Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι, Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ψυχολογία Συμπεριφοράς, θέματα Ιστορίας της Ιατρικής.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσιολογία II, Ιστολογία - Εμβρυολογία II, Ανατομική III, Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Λειτουργική Ανατομική, Κλινική Βιοχημεία, Κλινική Εμβρυολογία.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Παθολογική Ανατομική, Μικροβιολογία -Ανοσολογία Ι, Υγιεινή, Φαρμακολογία Ι, Παθολογία Ι. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Βιοχημεία και Φυσιολογία Σωματικής Άσκησης, Παιδοψυχιατρική.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι, Φαρμακολογία II, Κοινωνική Ιατρική, Χειρουργική Ι, Μικροβιολογία - Ανοσολογία II.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, Νευροπαθολογία.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Χειρουργική II, Αναισθησιολογία, Ιατροδικαστική - Τοξικολογία Ι, Απεικονιστική Διαγνωστική, Ουρολογία,

ΩΡΑ, Ειδ. Παθολογική Ανατομική II.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μοριακή Φαρμακολογία, Εντατική θεραπεία, Ανάνηψη, θεραπευτική του Πόνου.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νευρολογία, Ιατροδικαστική -Τοξικολογία II, Επείγουσα Ιατρική - Α' Βοήθειες, Ορθοπεδική, Οφθαλμολογία, Παθολογική Φυσιολογία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Αρχές Κλινικής Ανοσολογίας, Κλινική Μικροβιολογία, Ιατρική Εργασία, Νευροφυσιολογία και Κλινικές Εφαρμογές, Κλινική Φαρμακολογία, θρομβοεμβολικές Παθήσεις.

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία II, Νευροχειρουργική, Δερματολογία -Αφροδισιολογία, Ψυχιατρική, Μαιευτική - Γυναικολογία Ι. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Γηριατρική - Γεροντολογία, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Παρεμβατική Ακτινολογία, Διαταραχές Επικοινωνίας, Αγγειοχειρουργική, Χειρουργικές Παθήσεις θώρακα, Πλαστική Χειρουργική, Ειδικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία.

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Χειρουργική Παίδων, Μαιευτική - Γυναικολογία II, Πνευμονολογία, Καρδιολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Παιδιατρική Νευρολογία, Αναπτυξιακή και Κοινωνική Παιδιατρική, Συμβουλευτική Γενετική, Επείγουσα Νευροχειρουργική, Μεταμοσχεύσεις Οργάνων - Ιστών, Εφαρμοσμένη Οφθαλμολογία, Παιδιατρική Καρδιολογία, Νεογνολογία, Καρδιοχειρουργική.

11ο- 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Παιδιατρική, Νευρολογία, Ψυχιατρική.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιολογία, Ιατρική Χημεία, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Στατιστική, Εισαγωγή Στην Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ιοντιζουσα και Μη Ακτινοβολία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομική Του Ανθρώπου Ι, Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι, Βιοχημεία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιολογία II -Ιατρική Γενετική, Ξένη

Γλώσσα.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ιατρική Πληροφορική Ι.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομική Του Ανθρώπου II, Ιστολογία -Εμβρυολογία II, Βιοχημεία II, Φυσιολογία II, Ιστορία Της Ιατρικής, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ιατρική Πληροφορική II, Πειραματική Εργασία στη Βιοχημεία.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομική Του Ανθρώπου III, Φυσιολογία III, Φαρμακολογία Ι, Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική, Ιατρική Ψυχολογία, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μοριακή και Κυτταρική Φαρμακολογία, Μοριακή Βάση Γενετικών Νοσημάτων.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Παθολ. Ανατομική Ι, Φαρμακολογία II, Ιατρική Μικροβιολογία -Ανοσολογία Ι, Επιδημιολογία, Ιατρική Ευθύνη και Ηθική, Παθολογική Φυσιολογία Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ιατρική Επικοινωνία, Απεικονιστική Ανατομική.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Παθολ. Ανατομική II, Ιατρική Μικροβιολογία και Ανοσολογία II, Προπαιδευτική Παθολογία, Χειρουργική Σημειολογία, Παθοφυσιολογια II, Αρχές Ιατρικής Γενετικής. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Λειτουργική Ανατομική - Εμβιομηχανική, Ψυχοσωματική, Βιοφυσική Διεγέρσιμων Μεμβρανών.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία Ι, Χειρουργική Ι, Απεικονιστική Διαγνωστική Ι, Αναισθησιολογία, Ορθοπεδική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής θέματα Πνευμονολογίας, Κοινωνική Ψυχιατρική, Διάγνωση Της Οξείας Κοιλιάς.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία II, Χειρουργική II, Τραυματολογία II, Απεικονιστική Διαγνωστική II, Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής θέματα Τοξικολογίας, Πληροφορική στην Ακτινολογία.

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαιευτική - Γυναικολογία Ι, Παιδιατρική Ι, Νευρολογία Ι, Ψυχιατρική Ι, Καρδιολογία, Ουρολογία, Δερματολογία, Ιατρική της Εργασίας.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής θέματα Ογκολογίας, Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή θεραπεία Κατά την Παιδική Ηλικία, Εισαγωγή στη Μοριακή Ιατρική, Μοριακή Ενδοκρινολογία.

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαιευτική - Γυναικολογία II, Παιδιατρική II, Νευρολογία II, Ψυχιατρική II, Ωτορινολαρυγγολογία, Οφθαλμολογία, Ιατροδικαστική Τοξικολογία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Δερματικές Εκδηλώσεις σε Συστηματικά Νοσήματα, θρομβωτικά Φαινόμενα, Κλινική Γενετική, Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία.

1 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Το Εξάμηνο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε Κλινική Ασκηση. Κλινικές Ασκήσεις Παθολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Ψυχιατρική, Λοιπά.

12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Το Εξάμηνο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε Κλινική Ασκηση. Κλινικές Ασκήσεις Παθολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Ψυχιατρική, Λοιπά.

Σημείωση: Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξετασθεί επιτυχώς σε 39 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 υποχρεωτικής επιλογής. Η παρακολούθηση φροντιστηρίων, εργαστηρίων και κλινικών είναι υποχρεωτική.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατρική Βιολογία, Ιατρική Φυσική, Ιστολογία, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ιατρική, Δεοντολογία, Ιατρική Ηθική.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οστεολογία -Συνδεσμολογία - Μυολογία, Γενετική, Εμβρυολογία, Ιστορία της Ιατρικής, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Βιοφυσική, Ιατρική Ψυχολογία.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσιολογία Ι, Βιολογική Χημεία Ι, Σπλαγχνολογία, Ξένη Γλώσσα.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Πρώτες Βοήθειες.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσιολογία II, Νευρικό Σύστημα, Ξένη Γλώσσα, Βιολογική Χημεία II. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Βιοχημεία Καρκίνου,Κλινική και Εφαρμοσμένη Γενετική.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική, Ανατομική Ι, Μικροβιολογία Ι, Υγιεινή, Χειρουργική Σημειολογία, Φαρμακολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Φυσιολογία της Αναπαραγωγής.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική, Ανατομική II, Κλινική Σημειολογία, Μικροβιολογία II, Φαρμακολογία II, Ιατρική Στατιστική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Επιδημιολογία Χρόνιων και Λοιμωδών Νοσημάτων, Τραύμα- Καταπληξία-Σήψη, Νευροφυσιολογία, Κλινική Ανατομία.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Χειρουργική, Παθολογία, Ειδική Νοσολογία, Ψυχιατρική, Αναισθησιολογία, Ακτινολογία I-Ακτινοδιαγνωστική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μυκητολογία, Η.Κ.Γ., Υγρό -Ηλεκτρολύτες, Στοιχεία Κοινωνικής και Δικαστικής Ψυχιατρικής, Εισαγωγή στη Ψυχοσωματική.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δερματολογία, Αιματολογία, Νευρολογία, Ουρολογία, Ακτινολογία II-Ακτινοθεραπεία, Κοινωνική Ιατρική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Πειραματική Χειρουργική, θέματα Διαφορικής Διαγνωστικής, Σύγχρονες αντιλήψεις στην εκτίμηση και τη θεραπεία της νόσου του εγκαυματία, Γυναικολογική, Ενδοκρινολογία, Μοριακή Ενδοκρινολογία- Αρχές Μοριακής Γενετικής.

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ορθοπεδική, Καρδιολογία, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Οφθαλμολογία, Ω.Ρ.Λ. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Οικογενειακός Προγραμματισμός, Ακρωτηριασμοί- Προθέσεις-Αποκατάσταση, Κακώσεις οστών και αρθρώσεων των παιδιών, Ανδρολογία, Παθήσεις χοληφόρων, Αιμορραγικές και θρομβωτικές νόσοι, Καρδιοχειρουργική, Επείγοντα περιστατικά, Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία.

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατροδικαστική και Τοξικολογία, Παιδιατρική, Μαιευτική, Πνευμονολογία, Νεφρολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής θεραπεία Λοιμ., Αντιμικ. Φαρμ., Ενδοσκοπήσεις, Μεταβολικές διαταραχές και χειρουργικός άρρωστος, Αθλητικές κακώσεις, Ουροδυναμική-Νευροουρολογία, Χειρουργική, Ογκολογία, Νεφρική Οστεοδυστροφία, Κλινική Παιδιατρική - Διαγνωστική, Νευροχειρουργική, Παιδοχειρουργική.

11ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Χειρουργική, (Τρεις επιλεγόμενες ειδικότητες: Ορθοπεδική - Ουρολογία-Μονάδα εντατικής θεραπείας), Γυναικολογία - Μαιευτική, Ψυχιατρική -Νευρολογία.

12o ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Παθολογία, (Τέσσερις επιλεγόμενες ειδικότητες: Πνευμονολογία -Καρδιολογία-Νεφρολογία- Αιματολογία), Παιδιατρική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Οι φοιτητές του 12ου εξαμήνου θα εκπαιδευτούν σε κλινική άσκηση.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία - Ιστολογία- Εμβρυολογία Ι, Φυσιολογία Ι, Ιατρική Ψυχολογία, Χημεία, Κοινωνιολογία, Ξένη Γλώσσα, Μέθοδοι και Όργανα Μετρήσεων στην Ιατρική, Βιοίατρικη Τεχνολογία, Φυσική Ανθρωπολογία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία II, Φυσιολογία II, Βιολογία Ι, Ιατρική Φυσική, Ιατρικά Μαθηματικά - Ιατρική Στατιστική, Ξένη Γλώσσα, Ιατρική Πληροφορική, Μηχανική Βιολογικών Ρευστών.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία III, Φυσιολογία III, Βιοχημεία Ι, Βιολογία II, Ξένη Γλώσσα, 1 Επιλεγόμενο από: Στοιχεία Γνωσιολογίας -Επιστημολογίας, Σχεδιασμός Πειραμάτων.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία IV, Φυσιολογία IV, Βιοχημεία II, Ιστορία Ιατρικής, Ξένη Γλώσσα, 1 Επιλεγόμενο από : Βιοφυσική, θέματα Ιστορίας Της Ιατρικής, Επίκαιρα θέματα Βιοχημείας, Ελευθερές Ρίζες, Βιοτεχνολογία του DNA

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθοφυσιολογια Ι, Μικροβιολογία Ι, Φαρμακολογία Ι, Υγιεινή Φυσικού Περιβάλλοντος, Χειρουργική Σημειολογία, Ξένη Γλώσσα.

Μάθημα Επιλογής

(Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων - Ναρκωτικά.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθοφυσιολογία II, Γενική Παθολογική Ανατομία, Μικροβιολογία II, Δημόσια και Κοινωνική Υγιεινή, Φαρμακολογία II, Ξένη Γλώσσα, 1 Επιλεγόμενο από: Μοριακή Φαρμακολογία, Πολιτικές Υγείας, Κλινική Φαρμακολογία, Φυσιολογική Μικροβιακή Χλωρίδα του Ανθρώπου, Γενική Τοξικολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Χειρουργική Παθολογία Ι, Ειδική Παθολογική Ανατομία Ι, Ακτινολογία Ι, Ουρολογία, Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία Ι, Ψυχοσωματική. Μάθημα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Ιατρική Αθλήσεως, Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία, Αρχές Τραύματος, Προγεννητικός Έλεγχος και Διάγνωση.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία, Χειρουργική Παθολογία II, Ειδική Παθολογική Ανατομία II, Ακτινολογία II, Ανδρολογία -Ενδοουρολογία, Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία - II. Μάθημα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Μικροχειρουργική, Κοινωνική Ψυχιατρική, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Κυτταρογενετική και Μοριακή Διάγνωση Γενετικών Συνδρομών, Γυναικολογική Ενδοκρινολογία και Στείρωση, Μεταμοσχεύσεις Οργάνων.

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσιολογικό Παιδί, Μαιευτική -Γυναικολογία, Οφθαλμολογία, Ωτολογία, Ιατροδικαστική - Τοξικολογία, Ψυχιατρική Ι, Νευρολογία Ι, Πνευμονολογία.

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νευροοφθαλμολογία, Δερματολογία, Ρινολαρυγγολογία, Χειρουργική Διάγνωση και θεραπεία, Καρδιολογία.

11ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική -Γυναικολογία, Παιδιατρική, Νευρολογία, Ψυχιατρική.

12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κλινική Άσκηση ΣΤ' Έτους, Παθολογία, Χειρουργική. Παιδιατρική, Μαιευτική -Γυναικολογία, Νευρολογία, Ψυχιατρική.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιατρική Φυσική, Χημεία, Βιολογία Ι, Κοινωνική Ιατρική, Γενική Ανατομία, Ιατρική Ψυχολογία, Ιατρικά Αγγλικά Α. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Σχέση Ιατρού - Ασθενούς, Ψυχολογία της Υγείας.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιοστατιστική, Βιολογία II, Βιοχημεία Ι, Φυσιολογία Ι, Ανατομία Μυοσκελετικού, Ιατρικά Αγγλικά 11.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Εισαγωγή στην Κυβερνητική και στις Ιατρικές Εφαρμογές της, Ιστορία της Ιατρικής στην Κρήτη.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιοχημεία II, Τοπογραφική Ανατομία, Φυσιολογία II, Βασική Ανοσολογία, Ιατρική Πληροφορική, Ακτινοβιολογία -Ακτινοπροστασία, Ιστορία Ιατρικής, Ιατρικά Αγγλικά III.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσιολογία III, Παθοφυσιολογία Ι, Νευροανατομία, Φαρμακολογία Α, Μικροβιολογία Ι, Ιατρικά Αγγλικά IV. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κυτταρική Επικοινωνία, Σχεδιασμός Επιδημιολογικής Έρευνας, Βιολογία ήπατος, Υπολογιστές και Δίκτυα στη Μοριακή Βιολογία και Βιοίατρικη.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθοφυσιολογία II, Εργας/κή Ιατρική και Ανος/γία, Μικροβιολογία II, Φαρμακολογία II, Γενική Παθολ. Ανατομία, Διατροφή, Επείγουσα Ιατρική, Μοριακή Ιατρική.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Βασικές Αρχές και Μηχανισμοί Ογκογένεσης, Μοριακή Ογκολογία, Μοριακή Βάση της Ανάπτυξης και Δυσλειτουργίας του Νευρικού Συστήματος.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Παθολ. Ανατομία, Παθολογία Α (Προπαιδ/κή), Χειρουργική Α (Προπαιδ/κή), Επιδημιολογία - Δημόσια Υγεία, Τοξικολογία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της Αιμοποίησης, Χημειοθεραπεία Λοιμώξεων, Βασικές Αρχές ΗΚΓ, Κλινικές Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία II, Χειρουργική II, Εντατική Ιατρική, Ακτινολογία Ιατρ Απεικον Ι, Νευρολογία, Ψυχιατρική, Δεοντολογία Ιατροδικαστική, Οφθαλμολογία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Προγραμματισμός - Οικονομικά Υγείας, Γενικές Αρχές Υποβρύχιας - Υπερβαρικής Ιατρικής, Δομή και Λειτουργία Κυτοσκελετού, Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειοχειρουργικών Παθήσεων και Επεμβάσεων, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική, Εργαστηριακή Προσπέλαση Αιματολογικών Νοσημάτων, Εργαστηριακή Ογκολογία.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία III, Χειρουργική III, Κλινική Φαρμακολογία ΩΡΛ, Μαιευτική -Γυναικολογία, Παιδιατρική, Ακτινολογία Ιατρ. Απεικον. II.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Φυσιοθεραπεία/Αποκατάσταση, Χειρουργικές Λοιμώξεις, Φαρμακευτική Εξάρτηση και Κατάχρηση, Ανδρολογία, Άσκηση στην Αναίμακτη Διαγνωστική Προσέγγιση των Αγγειοχειρουργικών Παθήσεων, Νεογνική Χειρουργική, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Μοριακή Προσπέλαση Συστηματικών Λοιμώξεων.

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οφθαλμολογία, Ωτο-ρινο-λαρυγγολογία, Γυναικολογία, Μαιευτική, Παιδιατρική, Τοξικολογία, Ιατροδικαστική, Εντατική Ιατρική, Ιατρική της Εργασίας. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Παθοφυσιολογία της Κινητικότητας του Πεπτικού, Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων, Ανοσοσφαιρίνες και Ανοσοσφαιρινοπάθειες, Παιδονευρολογία, Βιοοτατιστική στην Κλινική Ιατρική, Γυναικολογική Ενδοκρινολογία - Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Οξύς και Χρόνιος Πόνος.

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Τροπική και Γεωγραφική Ιατρική, Μεταβολισμός Ασβεστίου και Μεταβολικά Νοσήματα Οστών, Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία, Η Χρήση των 1356Γ5 στην Ιατρική, Απεικονιστική Διερεύνηση Ενδοκοιλιακών Οργάνων - Υπολογιστική Τομογραφία Κοιλίας, Κλινική Νευροφυσιολογίαγια Εκτίμηση Ανωτέρων Πνευματικών Λειτουργιών, Παιδιατρική Νεογνολογία, Διαταραχές του Υδατο-Ηλεκτρολυτικου Ισοζυγίου στην Κλινική Πράξη, Οικογενειακός Προγραμματισμός.

11ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, Κλινική Ηπατολογία, Εμβιομηχανική, θεραπευτική Στρατηγική των Νεοπλασματικών Ασθενειών, Προχωρημένα Ιατρικά Αγγλικά.

10ο, 11ο και 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα: Κλινικές Ασκήσεις

Παθολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Νευρολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, Ψυχιατρική, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΩΡΑ, Οφθαλμολογία.

Σημείωση: Από το 1ο έως το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα βασικών επιστημών, από το 5ο έως το 9ο εξάμηνο μαθήματα κλινικών εργαστηρίων και από το 10ο έως και το 12ο εξάμηνο διδάσκονται υποχρεωτικές κλινικές ασκήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιολογία Ι, Φυσική Ι, Φυσική II, Χημεία Ι, Χημεία II, Μαθηματικά - Στατιστική, Ξένη Γλώσσα.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιολογία II, Βιοχημεία Ι, Ανατομία Ι, Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι, Φυσιολογία Ι, Ξένη Γλώσσα.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Ιστολογία - Εμβρυολογία II, Βιοχημεία II, Φυσιολογία II.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσιολογία III, Υγιεινή Ι, Φαρμακολογία Ι, Μικροβιολογία Ι, Παθολογ. Ανατομική Ι, Ανατομία III.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Βιολογικές Διαφορές, Νευροβιολογία, Μοριακή Φαρμακολογία, Υποκυτταρική Δομή, Ιατρική Τεχνολογία, Ιατρική Πληροφορική, θέματα Μοριακής Ιατρικής.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Ανατομική II, Ψυχολογία, Φαρμακολογία II, Υγιεινή II, Μικροβιολογία II, Φυσική Εξέταση, Εργαστηριακή Αιματολογία - Αιμοδοσία.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Ανατομική III, Παθολογία Ι, Παιδιατρική Ι, Χειρουργική Ι, Δερματολογία, Εφαρμοσμένη Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων (Μάθημα Επιλογής).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία II, Παιδιατρική II, Χειρουργική II, Ουρολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Ακτινολογία Ι, Αιματολογικό, Καρδιαγγειακό, Πεπτικό, Νεφρά, Νεογνολογία.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαιευτική - Γυναικολογία, Ψυχιατρική, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική, Νευρικό Σύστημα, Επείγουσα Ιατρική, Ακτινολογία II, Ιατροδικαστική και Τοξικολογία (Υποχρεωτικό Μάθημα).

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ & 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κλινικές Ασκήσεις- Μαθήματα

Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική και Μαιευτική Γυναικολογία, Αναισθησιολογία, Οφθαλμολογία, Ακτινολογία, Ορθοπεδική (Μάθημα Επιλογής).

Κλινικές (Μαθήματα) Επιλογής - Ασκήσεις 9ου, 10ου ή 11ου, 12ου Εξαμήνου

(4 Ασκήσεις Υποχρεωτικές)

Ω.Ρ.Λ., Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Καρδιολογία, Μικροβιολογία, Παθολογική Ανατομική, Δερματολογία, Αναισθησιολογία, Ορθοπεδική, Αιματολογία, Ενδοκρινολογία, Νεφρολογία, Γαστρεντερολογία, Ρευματολογία, Λοιμωδών Νοσημάτων, Πνευμονολογία, Ογκολογία, Ανοσοαιματολογία, Ακτινοβιολογία - Ακτινοθεραπεία, Ανδρολογία, Αντιμετώπιση Πολυτραυματία, Ψυχοφυσιολογία (Προαιρετικό Μάθημα).

1 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κλινικές Ασκήσεις- Μαθήματα

Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική και Μαιευτική Γυναικολογία, Ψυχιατρική, Νευρολογία.

 

Πηγή: pyr.gr